1.0 Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår. Det er op til deltagerne selv at holde sig ajourført med de senest gældende vilkår for Ligestillingsmærket.

 

1.1 Alle priser på hjemmesiden er ekskl. moms. Vi forbeholder os retten til at ændre priserne.

 

1.2 Fortrydelsesretten frafalder ved tilmelding. Det skyldes, at når der indgås et samarbejde med Ligestillingsmærket.dk, er der tale om en digital serviceydelse/produkt.

 

1.3 Ligestillingsmærket forbeholder sig retten til at kunne afvise en tilmelding.

 

1.4 For at kunne indgå et samarbejde med Ligestillingsmærket.dk er det vigtigt, at man lever op til gældende krav, som er til at finde på hjemmesiden. Det er blandt andet at mærket er til stede på deltagerens website.

 

1.5 Når man tilmelder sig Ligestillingsmærket.dk, gælder det for 1 år ad gangen. Medlemskabet forlænges automatisk med et år, når perioden er over. Du skal selv af vælge at stoppe med støtten til ligestillingsmærket ved at sende en e-mail herom til info@ligestillingsmaerket.dk. Ønsker du at stoppe din tilmelding, skal du give besked senest 1 måned før den årlige fornyelse. Efter ophør støtten er det ikke længere tilladt at bruge Ligestillingsmærket på deltagers hjemmeside og linket til deltagerens website fjernes fra deltagerlisten.

 

1.6 Fakturering sker for et år ad gangen. Der betales altid forud.

 

1.7 Såfremt der ikke overholdes gældende regler i henhold til ligestillingsmærkets betingelser, så vil den ansvarlige for virksomhed informeret herom og have 3 dage til, at få bragt mangler i orden og såfremt det ikke sker, vil den støttende virksomhed blive fjernet fra deltagerlisten og miste retten til at anvende Ligestillingsmærket på sit website.

 

1.8 Ved misligholdelse af deltagerbetingelserne som findes på ligestillingsmærket.dk, og jf. punkt 1.7, vil det ikke være muligt at få tilbagebetalt sit deltagerkontigent.

 

1.9 Ligesillingsmærket må kun anvendes af deltagere, som lever op til deltagerbetingelserne og har betalt deltagerkontingent.

 

1.10 Ved indsættelse eller brug af Ligestillingsmærket vil brugeren af mærket bliver faktureret et årligt deltagerkontigent, så længe mærket anvendes. Dette gælder uanset opsigelse eller manglende tilmelding.

 

1.11 Ved indsættelse eller brug af Ligestillingsmærket (med/uden tilmelding) accepteres Ligestillingsmærket handelsbetingelser.