Ligestillingsmærket

Derfor skal du have mærket

Ligestilling er fortsat et aktuelt emne på den politiske dagsorden. Med Ligestillingsmærket viser du, at din virksomhed går ind for ligestilling. Det er ikke sikkert, at I arbejder aktivt med ligestillingen, men med det synlige mærke er du med til at italesætte et vigtigt emne via din forretning. I er nemlig et lysende eksempel, fordi I viser jeres kunder, at I er en virksomhed, som prioriterer kønnene lige højt.

Ligestillingsmærket.dk er ikke en kontrolinstans, der stiller specifikke krav til dig eller andre, vi ønsker blot at skabe synlighed omkring, at vi alle er – og skal behandles – lige.  Det betyder, at alle køn skal have lige muligheder inden for vigtige områder som f.eks. uddannelse, økonomi og politisk indflydelse. Kort sagt: Vi skal alle være lige.

Hvorfor skal du have Ligestillingsmærket?

Ligestilling handler ikke kun om, at der skal være rammer til, at individer kan de samme ting, men også at vi som individer møder samme respekt.

Hvis du er indehaver af en hjemmeside eller webshop, er du i konkurrence med mange andre inden for din branche.

Men ved at tage stilling til f.eks. ligestilling, viser din forretning personlighed ved at sætte positiv fokus på noget, der kommer alle ved. Det er med til at gøre netop din hjemmeside eller webshop mere autentisk og differentiere den fra dine konkurrenter – samtidig med at du får goodwill.